Flingas valp Multi är en liten buse, han har mycket mera fart en sin mamma.
Han är alltid med där de händer!